Styrd strålbehandling med hjälp av magnetundersökning för första gången i Finland

På HUS Cancercentrum gavs styrd strålbehandling med hjälp av magnetundersökning för första gången i Finland.

Nyhet publicerad på HUS Cancercentrums hemsida.

HUS Cancercentrum är Finlands första sjukhus där man kan få strålbehandling med hjälp av magnetundersökning för behandling av cancer. Med hjälp av den nya tekniken kan behandlingen av tumörer i buken och bäckenet riktas allt bättre.

Strålbehandlingens MRI-styrda linjäraccelerator togs i bruk 1.3.2023. För närvarande är anordningen den enda i sitt slag i Finland och det finns 250–300 av dem i världen. Anordningen kombinerar en magnetröntgenanordning för avbildning och lokalisering av behandlingsobjektet samt en linjäraccelerator för strålning.

Med hjälp av den nya tekniken kan HUS cancerpatienter erbjudas strålbehandling som är mer individuell än tidigare. En MRI-styrd linjäraccelerator lämpar sig för strålbehandling av nästan alla tumörer.

”De som gynnas mest av behandlingen är patienter med en liten cancertumör, patienter vars tumör finns i mag- eller bäckenområdet och som rör sig med tarmarnas och andningens rörelser”, säger överfysiker, professor Mikko Tenhunen vid HUS Cancercentrum.

Lämpliga behandlingsobjekt är bland annat tumörer i bukspottkörteln och levern. De senaste resultaten runtom i världen, till exempel vid behandling av bukspottkörtelcancer, är lovande.

Behandlingsalternativen för cancerpatienter ökar i Finland

Med hjälp av magnetundersökning under behandlingen kan strålbehandlingen riktas bättre än tidigare, vilket minskar strålningsexponeringen för närliggande friska vävnader. Strålbehandlingen kan riktas och bearbetas vid varje behandlingstillfälle vilket också möjliggör en större engångsdos, varvid antalet nödvändiga behandlingstillfällen minskar.

“Genom styrning via magnetundersökning kan vi behandla många tumörer med större stråldoser, vilket förbättrar behandlingsresultaten. Samtidigt utvidgar vi cancerpatienternas behandlingsalternativ överallt i Finland”, konstaterar Tenhunen.