Vi servar Er MRIdian Linac från Viewray

Lioness Medtech säljer och servar ledande medtech inom diagnostik och behandling av cancer och degenerativa sjukdomar såsom Alzheimers och ALS.

Vi servar Er MRIdian Linac från Viewray

Lioness Medtech utför service av flera MRIdian linac system i norra Europa. Vi kan erbjuda olika nivåer av service, på plats och på distans. Vi servar även cyklotroner från Sumitomo.

Kontakta oss på info@lionessmedtech.com för mer information.

Viewray MRidian –  8 MR-bilder per sekund

ViewRay MRIdian-användare har nu åtta års klinisk erfarenhet av MR-guidad strålbehandling och mer än 16 000 patienter har behandlats med MRIdian®. Den diagnostiska kvaliteten på realtids-MR-visualiseringen tillåter ett antal olika behandlingsalternativ: Stereotaktisk MR-styrd adaptiv radioterapi SMART är framtiden för SBRT, MRIGRT, MRSRS, ROAR med adaptiv strålbehandling på bordet i realtid. ViewRays MR-Linac tillåter hypofraktionering och doseskalering i rörliga mål. Med 8 MR-bilder per sekund under hela behandlingen vågar läkare tillämpa kurativ dosering. Det beror på att de kan se vad de behandlar och stoppa strålen när det behövs för att skona frisk vävnad. 8 FPS MRI-film under behandling ser när mål eller riskorgan rör sig och anpassar bestrålningen därefter.

ViewRay MRIdian® MR-Linac passar i en standard linacbunker.