Ny typ av precisionsbestrålning ger färre biverkningar i form av tarm-/urinbesvär för patienter med prostatacancer

Nyhet publicerad på cision.com

I Norden är behandlingen ännu bara möjlig i Danmark och Finland

Forskare från Genitourinary Oncology Service vid UCLA i Los Angeles har jämfört konventionell CT-guidad precisionsbestrålning för lokaliserad prostatacancer med MR-styrd precisionsbestrålning. Resultatet visar att möjligheten till högre precision i strålningen minskar risken att skada omkringliggande vävnad. För patienten betyder det avsevärt förbättrade chanser till en god livskvalitet (i klartext mindre risk för blöjor).

Det viktigaste med den nya tekniken är att den ser patientens inre organ (hjärtat som slår, andning och tarmrörelser mm) i realtid under behandlingen och att strålen omedelbart slår av när strålen riskerar att friska organ rör sig in i behandlingsområdet. Med 8 magnetkamerabilder per sekund och full kontroll på strålningen går det att ta hänsyn till att patientens inre organ hela tiden rör sig med risk för att strålen skadar frisk vävnad.

“En viktig faktor med prostata högdosstrålning (SBRT) är marginalen för normal vävnad runt målet som utsätts för högdosstrålning. De mycket positiva slutresultaten från vår fas III MIRAGE-studie visar att när MR-styrd strålbehandling används för att krympa denna marginal, finns det signifikanta förbättringar i både läkar-bedömd och patientrapporterad toxicitet i form av urin- och tarmbiverkningar”, kommenterar Amar Kishan, MD, docent och chef för Genitourinary Oncology Service vid UCLA. “UCLA har ett ledande prostata-program och vi har länge erbjudit detta till våra patienter med hjälp av en CT-baserad plattform. Med de positiva resultaten av vår studie har vi gått över till att nästan uteslutande erbjuda MR-styrd. Även om skillnader i sen toxicitet kommer att ta år att manifestera, så ger dessa data starkt stöd för användningen av denna avancerade teknik att behandla med oöverträffade snäva marginaler.”

Utrustningen finns ännu så länge i Danmark och Finland men inte i Sverige eller Norge

Den nya utrustning som studien bygger på är ViewRays MRIdian linac. Det är en strålterapiutrustning som kombinerar en magnetkamera med en linjäraccelerator för att kunna se vad man bestrålar medan man strålar. Den används för ökad precision i strålbehandling av många olika sjukdomar, främst olika former av cancer.

På Helsingfors Universitetssjukhus installerar Lioness just nu en ViewRay MRIdian Linac och de första patienterna väntas behandlas i början av 2023. Både på Rigshospitalet och på Herlev Hospital i Köpenhamn finns installerad utrustning med samma teknik. Mer än 27 000 patienter har hittills behandlats med MRIdian på 50 ledande sjukhus i världen.

”Grad 1 och grad 2 komplikationer har stor betydelse för patientens livskvalitet, även om de inte belastar vården så mycket. Blöjor är billiga i sjukvårdstermer men för den enskilde patienten kan livskvaliteten försämras avsevärt. Därför har UCLA gått över till MR-styrda behandlingar med ViewRay för nästan alla, istället för hälften (enligt studien) av prostata patienterna. Studien avbröts när tydliga resultat visade bättre resultat for MRIdian. Det hade varit oetiskt att fortsätta behandlingen av patienter som var lottade i armen med konventionell strålutrustning” säger Bernt Nordin, styrelseordförande i Lioness Medtech

Fakta om studien: I studien randomiserades 156 patienter som antingen fick MRIdian MR-styrd eller konventionell CT-guided stereotaktisk strålning med samma dos, 40 Grey i fem fraktioner om 8 Gy. Akut grad ≥2 urologisk toxicitet var signifikant lägre med MR-styrd vs. CT-guidad (24 procent i MR-gruppen mot 43 procent i CT-gruppen). Andelen av akut grad≥2 tarmrelaterad toxicitet var också signifikant lägre med MR-styrd (0 procent in MR-gruppen mot 10,5 procent i CT-gruppen). Vid multivariabel analys var MRIdian armen associerad med 60 procent lägre risk för urin och tarmrelaterade problem.

För mer information om studien

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360301622012287

Ordlista

MR – Magnetic Resonance Imaging – magnetkamera
CT – Computerized Tomography – datortomograf
SBRT – Stereotactic Body RadioTherapy, en precisionsbehandlingsmetod som först utvecklades på Radiumhemmet vid Karolinska Sjukhuset
MRIdian – MRIdian Linac från ViewRay Inc. – ledande MR Linac system med 8 års klinisk erfarenhet och 27000 patienter behandlade med övertygande resultat

För mer information

Bernt Nordin, styrelseordförande, Lioness Medtech, 070 996 04 45