FAQs

Vanliga frågor om lättjonterapi och protonterapi.

Vad är lättjonsterapi?

 • Lättjonterapi, även känd som partikelterapi, protonterapi och koljonterapi eller Hadronterapi är accelererade atomkärnor riktade mot en tumör för strålbehandling. Partikelacceleratorer genererar jonstrålar som färdas med ungefär 2/3 av ljusets hastighet. Det är den mest exakta formen av strålleverans som finns. Lättjonterapi tillåter mycket selektiv strålning riktad endast mot tumörstället och kan lämna omgivande frisk vävnad och organ intakta och oskadda.
 • Det är icke-invasivt och smärtfritt, med minimala biverkningar. Partikelterapi tillåter patienter att bibehålla livskvalitet under behandlingsprocessen. Behandlingar administreras vanligtvis på poliklinisk basis. Flera av de ledande sjukhusen och klinikerna som erbjuder denna behandling finns i vår länksektion.
 • Lättjonterapi används ibland i kombination med andra cancerbehandlingsmetoder, såsom kirurgi eller kemoterapi eller konventionell strålbehandling med fotoner (röntgenstrålar).

Hur skiljer sig lättjonsterapi från traditionell strålning?

Lättjonsbehandling, även känd som protonterapi eller partikelterapi, skiljer sig från traditionell strålning på flera sätt:

 • Mycket exakt inriktning unik för laddade partiklar: Lättjonsbehandling använder laddade partiklar som protoner för att leverera strålningen. Dessa partiklar har en unik förmåga att leverera sin energi precis till den önskade behandlingsplatsen, vilket minimerar skadan på omgivande frisk vävnad.
 • Ingen dos bortom målet: Den laddade partikelns energi kan styras så att den deponerar sin maximala dos inom tumörens målområde. Detta innebär att det finns minimal risk för att doser strålar bortom det önskade området och skadar frisk vävnad.
 • Mindre spridd strålning i normal vävnad: Jämfört med traditionell strålbehandling har laddade partiklar en tendens att sprida sig mindre i normal vävnad när de träffar målet. Detta resulterar i mindre skada på omgivande frisk vävnad och färre biverkningar.
 • Radiokirurgisk precision: Lättjonsbehandling tillåter en hög grad av precisionsbehandling, särskilt för komplexa eller svåråtkomliga tumörer. Detta gör det möjligt att rikta in sig på små tumörer med minimal skada på omgivande vävnad.
 • Reproducerbara behandlingar: Lättjonsbehandling kan upprepas med hög precision vid varje behandlingssession. Detta är särskilt viktigt för att säkerställa att patienten får den önskade dos som krävs för behandlingen.
 • Färre akuta och kroniska biverkningar: På grund av den mer exakta dosleveransen och minskad påverkan på frisk vävnad, tenderar patienter som genomgår lättsjonsbehandling att uppleva färre omedelbara biverkningar under behandlingen och färre långsiktiga biverkningar över tiden.
 • Ökad dos möjlig (Doseskalering): Eftersom laddade partiklar kan leverera doser på ett mer koncentrerat sätt, kan behandlingsteamet i vissa fall överväga att öka doserna för att ytterligare förbättra behandlingsresultaten.
 • Minskad normalvävnadsskada: Den exakta dosleveransen hos laddade partiklar minskar risken för skador på frisk vävnad runt tumörområdet.
 • Minskad risk för strålningsinducerade tumörer senare i livet (särskilt viktigt inom pediatrisk onkologi): Den minskade exponeringen av frisk vävnad för strålning minskar risken för att utveckla nya tumörer på grund av strålningspåverkan, särskilt hos barn som är extra känsliga för långsiktiga effekter av strålning.

Vilka typer av cancer och tillstånd kan behandlas med lättjonsterapi?

 • Prostata;
 • Ben och mjukvävnad;
 • Huvud och nacke;
 • Lunga;
 • Lever;
 • Ändtarm;
 • Bukspottkörteln;
 • Gynekologisk region;
 • Ögontumörer;
 • Tumörer i centrala nervsystemet;
 • Skallbas;
 • Mag-tarmkanalen;
 • Bukens lymfkörtlar;
 • Tårkörtel;
 • Metastaser och annat.