OM OSS

Lioness Medtech erbjuder ledande och toppmoderna teknologier och tjänster för avancerad cancerdiagnos och kurativ vård.

Vårt uppdrag är att främja och erbjuda avancerade lösningar som prioriterar precision, effektivitet och vård som sätter patienten i centrum.

Som representanter för Sumitomo Heavy Industries Ltd. i Europa representerar Lioness MedTech de ledande medicinska partikelacceleratorerna. Cyklotroner av olika slag för protonterapi, PET-cyklotroner, Boron Neutron Capture Therapy (BNCT) och acceleratorer för terapi med lätta joner. Dessa metoder öppnar upp nya möjligheter i kampen mot cancer och andra sjukdomar.

Som nordiska distributörer för MRIdian Linac från ViewRay erbjuder Lioness MedTech ett toppmodernt MRI-Linac-system. Denna integration av magnetisk resonansavbildning (MRI) och strålbehandling möjliggör realtidsvisualisering och anpassning under behandlingen, vilket förbättrar precisionen och effektiviteten av strålbehandling för bättre patientresultat.

Med medvetenhet om vikten av kvalitetssäkring inom strålterapi är Lioness MedTech stolta över att distribuera Standard Imagings produkter i Norden. Dessa omfattar avancerade QA-fantomer, jonkammare och mjukvara som är utformade för att spåra och säkerställa höga kvalitetskontrollstandarder. Vi stödjer vårdpersonalen i att leverera noggranna och pålitliga behandlingar.

Dessutom erbjuder Lioness Medtech omfattande lösningar för exakt patientpositionering. Genom vår distribution av AnatGe- och MoldCare-produkter i Norden får vårdgivare tillgång till toppmoderna system för exakt patientpositionering och material med hög densitet för bolus. Lösningar för att optimera noggrannhet och dosfördelning vid strålningar för att maximera terapeutiska resultat.

Lioness Medtech strävar efter att utrusta vårdpersonal med de allra bästa verktygen för att göra en meningsfull påverkan i patienters liv. Tillsammans främjar vi medicinsk teknologi, förbättrar diagnoser av sjukdomar och behandlingar baserade på strålning.

Välkommen till spetsen av avancerade MedTech-lösningar.

Lioness Medtech verkar från tre nordiska huvudstäder: Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. Företaget grundades 2010.