OM OSS

LIONESS MEDTECH integrerar ledande teknologier och tjänster för avancerad cancerdiagnos och kurativ vård.

Cancer orsakar död och lidande. Det finns ett globalt behov av förbättrade och patientvänliga cancerterapilösningar. LIONESS representerar de finaste och mest avancerade medicinska teknologierna och tjänsterna som finns tillgängliga.


KVALITETSKONTROLL — Innovativ multifunktions’ QC Fantom från IMTQA — LIONESS MEDTECH är distributörer i Norden

PARTIKELTERAPI— Acceleratorer och protonterapisystem från SUMITOMO — LIONESS LIGHT IONS är agenter i Europa

BNCT — Boron Neutron Capture Therapy — Det första och enda kliniska acceleratorbaserade BNCT-systemet från SUMITOMO — LIONESS LIGHT IONS är agenter i Europa

NUCLEAR MEDICINE ACCELERATORS — Cyklotroner för radiofarmaceutisk produktion från SUMITOMO — LIONESS LIGHT IONS är agenter i Europa

STEREOTAKTISK MR-GUIDED ADAPTIV RADIOTERAPI — SMART — MRIdian Linac från VIEWRAY — LIONESS är nordiska distributörer

STEREOTACTIC RADIOSURGERY SRS — ZAP-X från ZAP Surgical — LIONESS är nordiska distributörer


LIONESS tillhandahåller ledande medicintekniska innovationer och tjänster för att diagnostisera och behandla cancer. Vi är europeiska agenter för Sumitomo Heavy Industries medicinska teknologier och LIONESS är nordiska distributörer för ViewRay, ZAP Surgical och IMT QA.

Den ledande cancervården kräver mycket avancerade verktyg. Den högsta kvaliteten och de mest innovativa teknikerna förbättrar resultaten. Ledande utrustning är kostsam och komplex. LIONESS’ utbildning och tjänster maximerar användbarheten.

LIONESS verkar från tre nordiska huvudstäder: Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. Företaget grundades 2010.