Partikelterapins Historia

Strålningsterapi med laddade partiklar föreslogs först av Robert R. Wilson 1946.

1895 Upptäckten av röntgenstrålar
1896 Första användningen av röntgenstrålar för RT
1903 Upptäckten av Bragg-Peak
1915 Nobelpris till Bragg Sr. & Jr.
1930 Första konstruktionen av Cyklotron
1946 Användning av jonstråle föreslagen för RT
1955 Första protonterapin vid LBNL, USA
1957 Första cancerpatient behandlad med protoner vid TSL, Sverige
1961 Protonterapi startade vid MGH/HCL, USA
1973 Utveckling av CT
1975 Första lättjonsterapi vid LBNL, USA
1990 Sjukhusbaserat protoncenter vid LLUMC, USA
1994 C-ion RT startade på HIMAC, NIRS, Japan
1997 C-ion RT startade vid GSI/Heidelberg, Tyskland
1998 Första sjukhusbaserad proton RT med cyklotron vid NCC, Japan
2001 MGH ny protonterapianläggning öppnar
2006 UF och MD Anderson öppnar PT-center
2009 startade Proton och C-Ion RT på HIT, Heidelberg, Tyskland
2010 LIONESS grundad
2012 startade Proton och C-Ion RT på CNAO, Italien
2012 Kliniska prövningar med acceleratorbaserad BNCT började i Japan
2020 Godkännande av NeuCure BNCT i Japan