Länkar

Flera av de bästa cancercentrumen i världen behandlar framgångsrikt cancerpatienter med protonterapi och koljonterapi idag. Fler cancercentra i världsklass utvecklas för närvarande med lättjonsterapi och forskning.

RESULTAT

Resultaten från koljonterapi är mycket bra i jämförelse med alla alternativ. En artikel av Tsujii och Kamada sammanfattar fint de kliniska prövningarna som gjorts hittills:

jjco.oxfordjournals.org

LÄTTJONER Koljoner Behandlingscenter

NIRS vid Chiba University Japan
www.nirs.go.jp

senaste artikel om försök och resultat

Hyogo Ion Beam Center i Japan, länk till remissida
www.hibmc.shingu.hyogo.jp

Gunma University koljoner

Proton- och kolljusjonterapi vid HIT Heidelberg Tyskland
www.heidelberg-university-hospital.com

Proton- och koljoner ljusjonterapi vid CNAO i Pavia, nära Milano, Italien.
www.cnao.it

PROTON Terapi Centra

National Cancer Center Hospital East i Kashiwa nära Tokyo, Japan
www.medical-excellence-japan.org

AIZAWA Hospital i Matsumoto, centrala Japan
http://w3.ai-hosp.or.jp/_en/ptc/index.html

Samsung Medical Center Proton Therapy
http://www.samsunghospital.com/home/proton/en/main/index.do
http://www.samsunghospital.com/home/proton/en/whatIsProtonTherapy/difference.do

PSI, Paul Scherrer Institute, Switzerland
www.psi.ch/protontherapy/protontherapy

Mass General Burr Proton Center
www.massgeneral.org

ProCure Oklahoma City OK, Chicago IL, Princeton NJ, fler centra kommer
www.procure.com

UFPTI, University of Florida Proton Therapy Institute, Jacksonville
www.floridaproton.org

Hampton University Proton Therapy Institute, HUPTI, Hampton VA
www.hamptonproton.org

Roberts Proton Therapy Center, UPENN, Philadelphia
www.pennmedicine.org

MD Anderson Proton Therapy Center Houston TX
www.mdanderson.org

LOMA LINDA UNIVERSITY SLATER PT Institute
www.protons.com

Korean National Cancer Center Seoul:
www.ncc.re.kr

Institute Curie, Orsay, Paris France
curie.fr/en/soins/protontherapy-center-orsay

ORGANISATIONER, Information

National Cancer Institute
http://acco.org/

ONCOLINK
www.oncolink.org

PTCOG Particle Therapy Co-Operative Group
ptcog.web.psi.ch

National Association for Proton Therapy (USA)
www.proton-therapy.org

American childhood cancer organization
http://www.acco.org/Home.aspx

PROTON Centers under utveckling

Proton Therapy Center Switzerland, under utveckling i Zurichobersee
www.ptcs.ch

FÖRETAG, nyckelleverantörer av utrustning

Sumitomo Heavy Industries, Ltd.
www.shi.co.jp

C-Rad
www.c-rad.se

ViewRay

Intressant MRI-guidad adaptiv terapi (ej partikelterapi)

www.viewray.com