• English
  • Svenska

BNCT – Boron Neutron Capture Therapy

BNCT är en cellselektiv terapi som kombinerar ett borläkemedel med en neutronstråle.

 

Introduktion till BNCT

BNCT syftar främst till att behandla refraktär cancer

Behandlingen av cancerformer som är svåra att behandla med konventionella terapier, såsom återkommande cancer, är en utmaning inom modern klinisk onkologi. Till exempel, om en cancer återkommer efter strålbehandling är behandlingsmöjligheterna begränsade. BNCT har studerats sedan 1950-talet i syfte att behandla återkommande, invasiva och refraktära cancerformer.

BNCT-system med en accelerator

Tidigare krävde BNCT en kärnreaktor som sin neutronkälla, vilket gjorde en utbredd användning av BNCT omöjlig. Med hjälp av tekniken för medicinska acceleratorer har ett BNCT-system som kan installeras på sjukhus utvecklats.

Principen för BNCT

1. Bormedel för BNCT ackumuleras selektivt i cancerceller.

2. Vid neutronbestrålning fångar boret i tumörmålet neutroner och delar sig i alfapartiklar och 7Li-kärnor i cancercellerna.

3. Alfa- och litiumpartiklarna är starkt joniserande och skadar cancercellernas DNA lokalt.

Funktioner

• Eftersom cancerceller förstörs selektivt med BNCT kan skador på normala celler minskas.

• BNCT kan appliceras på områden som redan har bestrålats tidigare.

• BNCT kräver bara en eller två sessioner med strålning, så behandlingen kan göras på kort tid.

Arbetsflöde

En behandlingsplan skapas med BNCT dosplaneringssystem. Sumitomos  dosberäkning är integrerad i RayStation från svenska RaySearch.

Borläkemedlet för BNCT administreras till patienten.

Patienten är fixerad och positionerad i förhållande till BNCT-systemet.

Patienten är fixerad och positionerad i förhållande till BNCT-systemet.

BNCT-systemet bestrålar patienten med neutroner.

Sjukhus där SUMITOMOs NeuCure BNCT för närvarande är tillgängligt

Southern Tohoku BNCT Research Center

Fukushima, Japan

Osaka Medical College Kansai BNCT Joint Medical Center

Osaka, Japan

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra användarupplevelsen och samla in anonym besöksstatistik. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies.

Jag samtycker.