Grundläggande Principer för Protonterapi

Jämförelse

Den stora fördelen med protonterapi är den lägre dosen till den friska vävnaden vilket resulterar i minskad kollateral skada. Behandlingen ger endast minimala biverkningar eller inga akuta biverkningar alls. Som en konsekvens kan en gradvis upptrappning av dosen till tumören praktiseras – vanligtvis inom ramen för kliniska prövningar. Mer radikal behandling med bättre tumörkontroll är möjlig.

Med denna typ av nästan biverkningsfri strålbehandling kan många tumörenheter behandlas med högre förväntan på bot. Speciellt för barn som genomgår cancerbehandling är det mycket viktigt att deras livskvalitet kan bevaras.