• English
  • Svenska
  • Norsk bokmål
  • Dansk
  • Suomi

Våre produkter og tjenester

Lioness MedTech tilbyr en rekke produkter og tjenester for avansert strålebehandling av kreft.

BNCT – Boron Neutron Capture Therapy

Boron Neutron Capture Therapy (BNCT) er en innovativ biokjemisk målrettet form for strålebehandling som selektivt kan ødelegge ondartede tumorceller og skåne normalt vev fra stråleskader. Det er effektivt i behandling av uhåndterlige kreftsvulster som er vanskelige å behandle med konvensjonelle strålebehandlinger.

Les mer

MR-Bildeveiledet strålebehandling

Viewray-brukere har nå mer enn syv års klinisk erfaring med MR-veiledet strålebehandling med mer enn 16 000 pasienter behandlet med MRIdian®. På grunn av den forbedrede sikten tillater den en rekke behandlingsalternativer: SMART SBRT, MRIGRT SRS, On-table Adaptive Radiotherapy ROAR. Den tillater også hypofraksjonering og doseeskalering i bevegelige målvolumer.

Viewray MRIdian® MR-Linac passer i en standard RT-bunker.

Les mer

QA Fantomer

Viktige detaljer for strålebehandling, som programvare for kontrollerte, standardiserte og repeterbare kvalitetssikringsprosedyrer, løsninger for strålefeltstørrelse og lysfeltsammenfallskontroll, fantomer for verifisering av bildeorientering og “ende-til-ende” fantomer som evaluerer hele strålebehandlingsprosessen.

Les mer

Proton strålebehandling

Protoner er ladede kjernepartikler som kan benyttes i strålebehandling, og som har samme effekt på celler som vanlig strålebehandling. Protoner gir imidlertid en mer avgrenset doseavsetning enn vanlig stråleterapi.

Protonterapi gir dermed lavere stråledoser til omliggende friskt vev og mulighet for å redusere bivirkninger som følge av strålebehandling. Samtidig kan strålebehandling med protoner gi høyere stråledoser til svulstvev enn det som er mulig å oppnå med tradisjonell strålebehandling.

Les mer

Radiofarma

Radioaktive legemidler er farmasøytiske legemidler som inneholder radioaktive isotoper. De kan brukes i diagnostiske og terapeutiske omgivelser, for eksempel som radiosporere for å diagnostisere dysfunksjon i kroppsvev.

Les mer

Stereotaktisk strålekirurgi

Ikke-invasiv behandling av hjernesvulster og livmorhalskreft i et selvskjermende design som ikke krever en spesiell strålebunker. En lineær akselerator brukes til å levere en høy dose, slik at ingen Co-60 radioaktiv kilde er nødvendig. ZAP-X er et behandlingsanlegg som kan installeres og brukes svært fleksibelt.

Les mer

We use cookies to improve the user experience and gather anonymous visitor statistics. By using our website, you agree to the use of cookies.

I agree.