OM OS

LIONESS MEDTECH integrerer ledende teknologier og tjenester for avanserte kreftdiagnoser og kurativ behandling.

Kreft forårsaker død og lidelse. Det er et globalt behov for forbedrede og pasientvennlige kreftterapiløsninger.

LIONESS representerer de fineste og mest avanserte medisinske teknologiene og tjenestene som er tilgjengelige.


KVALITETSKONTROLL – Innovativ flerbruksstråling QC PHANTOMS fra IMTQA – LIONESS MEDTECH er distributører i Norden

PARTIKKELTERAPI – Akseleratorer og protonterapisystemer fra SUMITOMO – LIONESS LIGHT IONS er agenter i Europa

BNCT – Boron Neutron Capture Therapy – Det første og eneste kliniske akseleratorbaserte BNCT-systemet fra SUMITOMO – LIONESS LIGHT IONS er agenter i Europa

NUKLEÆRMEDISINSKE AKSELERATORER – Syklotroner for radiofarmasøytisk produksjon fra SUMITOMO – LIONESS LIGHT IONS er agenter i Europa

STEREOTAKTISK MR-VEILEDET ADAPTIV STRÅLEBEHANDLING – SMART — MRIdian Linac fra VIEWRAY – LIONESS er nordiske distributører

STEREOTAKTISK STRÅLEKIRURGI SRS – ZAP-X fra ZAP Surgical – LIONESS er nordiske distributører


LIONESS tilbyr ledende medisinske teknologiinnovasjoner og tjenester for å diagnostisere og behandle kreft. Vi er europeiske agenter for Sumitomo Heavy Industries medisinske teknologier og LIONESS er nordiske distributører for ViewRay, ZAP Surgical og IMT QA.

Ledende kreftbehandling krever svært avanserte verktøy. Den største kvaliteten og de mest innovative teknologiene forbedrer resultatene. Ledende utstyr er kostbart og komplekst. LIONESS’ opplæring og tjenester maksimerer utnyttelsen av utstyret.

LIONESS opererer ut av tre nordiske hovedsteder: Stockholm, Helsingfors og København. Selskapet ble stiftet i 2010.