Links

Flere av de beste kreftsentrene i verden behandler kreftpasienter med protonterapi og karbonionbehandling i dag. Flere kreftsentre i verdensklasse utvikles for tiden med lysionerterapi og forskning. LIONESS Light Ions er stolte av å gi litt kontaktinformasjon her nedenfor:

RESULTATER

Resultatene fra karbonionterapi er meget gode sammenlignet med eventuelle alternativer. En artikkel av Tsujii og Kamada oppsummerer fint de kliniske forsøkene som er gjort til dags dato:

jjco.oxfordjournals.org

LIGHT IONS Carbon Ions Terapi centre

NIRS at Chiba University Japan
www.nirs.go.jp
recent article about trials and results

Hyogo Ion Beam Center in Japan, link to referral page
www.hibmc.shingu.hyogo.jp

Gunma University Carbon Ions

Proton and Carbon light ions therapy at HIT Heidelberg Germany
www.heidelberg-university-hospital.com

Proton and Carbon Ions light ions therapy at CNAO in Pavia, near Milano, Italy.
www.cnao.it

PROTON Terapi Centre

Skandionkliniken Uppsala, Sverige

Skandionkliniken — Nordens första klinik för protonstrålning

Dansk Center for Partikelterapi (DCPT) Århus, Danmark

Om DCPT – Aarhus Universitetshospital (auh.dk)

National Cancer Center Hospital East in Kashiwa near Tokyo, Japan
www.medical-excellence-japan.org

AIZAWA Hospital in Matsumoto, central Japan
http://w3.ai-hosp.or.jp/_en/ptc/index.html

Samsung Medical Center Proton Therapy
http://www.samsunghospital.com/home/proton/en/main/index.do
http://www.samsunghospital.com/home/proton/en/whatIsProtonTherapy/difference.do

PSI, Paul Scherrer Institute, Switzerland
www.psi.ch/protontherapy/protontherapy

Mass General Burr Proton Center
www.massgeneral.org

ProCure Oklahoma City OK, Chicago IL, Princeton NJ, and more centers coming
www.procure.com

UFPTI, University of Florida Proton Therapy Institute, Jacksonville
www.floridaproton.org

Hampton University Proton Therapy Institute, HUPTI, Hampton VA
www.hamptonproton.org

Roberts Proton Therapy Center, UPENN, Philadelphia
www.pennmedicine.org

MD Anderson Proton Therapy Center Houston TX
www.mdanderson.org

LOMA LINDA UNIVERSITY SLATER PT Institute
www.protons.com

Korean National Cancer Center Seoul:
www.ncc.re.kr

Institute Curie, Orsay, Paris France
curie.fr/en/soins/protontherapy-center-orsay

ORGANISASJONER , Informasjon

Kreftforeningen Norge

Forside – Kreftforeningen

Kræftens Bekæmpelse Danmark

Kræftens Bekæmpelse (cancer.dk)

National Cancer Institute
http://acco.org/

ONCOLINK
www.oncolink.org

PTCOG Particle Therapy Co-Operative Group
ptcog.web.psi.ch

National Association for Proton Therapy (USA)
www.proton-therapy.org

American childhood cancer organization
http://www.acco.org/Home.aspx

PROTON Centre under uittvikling

Protonbehandling av kreft er endelig besluttet etablert som et nasjonalt behandlingstilbud. Det blir sentre i Oslo og Bergen fra 2024.

Behandlingsenhet med proton – Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no)

Protonsenter i Bergen – Helse Bergen (helse-bergen.no)

Proton Therapy Center Switzerland, under development in Zurichobersee
www.ptcs.ch

SELSKABER, viktige leverandører av utstyr

SUMITOMO Heavy Industries, Ltd.
www.shi.co.jp

C-Rad
www.c-rad.se

ViewRay

Interessant MR-veiledet adaptiv terapi (ikke partikkelterapi)

www.viewray.com