Grunnleggende prinsipper for protonterapi

Sammenligning

Den store fordelen med protonstrålebehandling er den lavere strålingsdosen til det sunne normale vevet. Dette reduserer også skadelige bivirkninger. Behandling forårsaker bare begrensede eller ingen bivirkninger. Det er derfor mulig å øke strålingsdosen til kreftsvulsten og dermed også oppnå bedre behandlingsresultater. Med denne typen behandling uten bivirkninger, kan mange forskjellige kreftsvulster behandles med bra resultater. Spesielt når strålebehandling gis til barn, er de reduserte bivirkningene viktige, da deres fremtidige livskvalitet dermed kan bevares.