Historie Partikelterapi

Stråleterapi med ladede partikler ble først foreslått av Robert R. Wilson i 1946.

1895 Oppdagelse av røntgenstråler
1896 Første bruk av røntgenstråler for strålebehandling
1903 Oppdagelse av Bragg-peak
1913 Nobelpris til Bragg Sr. & Jr.
1930 Første konstruksjon av Syklotron
1946 Bruk av ionestråle foreslått for strålebehandling
1955 Første proton terapi ved LBNL, USA
1957 Første kreftpasient behandlet med protoner ved TSL, Sverige
1961 Protonterapi starter ved MGH/HCL, USA
1973 Utvikling av CT
1975 Første tunge ioneterapi ved LBNL, USA
1990 Proton center på sykehus ved LLUMC, USA
1994 C-ion strålebehandling startet ved HIMAC, NIRS, Japan
1997 C-ion strålebehandling startet ved GSI/Heidelberg, Germany
1998 Det første proton strålesystem med syklotroner på et sykehus ved NCC, Japan
2001 MGH åpner nytt proton strålebehandlingssystem
2006 UF og MD Anderson åpner proton strålebehandlings sentre
2009 Proton og C-Ion strålebehandling starter ved HIT, Heidelberg, Tyskland
2010 LIONESS grunnlagt
2012 Proton og C-Ion strålebehandling starter ved CNAO, Italy