• English
  • Svenska
  • Norsk bokmål
  • Dansk
  • Suomi
  • ViewRay

MR-linac MRIdian fra ViewRay

ViewRays MRIdian-brukere® har nå 8 års klinisk erfaring med MR-veiledet strålebehandling og mer enn 16000 pasienter har blitt behandlet med MRIdian® Den diagnostiske kvaliteten på MR-bildene både før og under strålebehandling muliggjør en rekke behandlingsstrategier: Stereotaktisk MR-veiledet adaptiv strålebehandling SMART er fremtiden for stereotaktisk strålebehandling SBRT. MRIGRT, MRSRS, Real-time On-table Adaptive Radiotherapy ROARs.

ViewRays MR-Linac tillater hypofraksjon og doseøkning i bevegende målvolum.  Med 8 MR-bilder per sekund gjennom hele behandlingen, tør legen å gi høy og kurativ dose. Det er fordi de kan se hva de behandler og stoppe behandlingen for å beskytte det sunne vevet om nødvendig. 8 MR-bilder per sekund under behandlingen er flott.

ViewRay’s MRIdian® MR-Linac kan installeres i en standard strålebehandlingsbunker.

MR-linac MRIdian fra ViewRay

ViewRays MRIdian® gjør det mulig for kreftspesialister å gi pasientspesifikk og adaptiv strålebehandling. Det gir en unik kombinasjon av samtidig strålebehandling og MR-bilder for kreftstrålebehandling.

 

Tilpasset arbeidsflyt

Med MRI kan leger se og følge kreftsvulsten under behandlingen og kan tilpasse behandlingen til endringer i kreftsvulsten og det omkringliggende vevet. Fordi MR-teknologi brukes og ikke CT-skanning, kan MRIdian også redusere strålingsdosen.

MRIdian® - Verdens første

Cine_lungs

MRI-veiledet strålebehandling for samtidige MR-bilder og strålebehandling.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Ægte billedvejledt adaptiv strålebehandling

MRIdian-systemet® gir klinikker en ny og sikker metode for å observere, tilpasse og gjøre pasientspesifikk behandling. MRIdian-systemet® gir både MR-bilder av høy kvalitet før behandlingsstart og under behandling mens strålingen skjer.

Programmet

Med MRIdian-systemet® er det unike programmer for behandlingsplanlegging og behandling. Legen kan definere parametrene under behandlingen i henvisningen. Velkommen til å se det i klinisk bruk.

Se målvolum

MRI er den klinisk foretrukne avbildningsmodaliteten for bløtvev. MRI kan gi legene et klarere bilde av pasientens indre organer som lungene. Det gjør det også mulig å lage bilder, mens strålingen pågår, slik at du kan se om målvolumet eller kritisk normalt vev beveger seg.

Avanserte behandlinger

Systemet støtter avanserte og konvensjonelle strålebehandlingsteknikker, for eksempel IGRT, SRS, SRT, IMRT og 3D-tilpasset behandling. Programmer som hjelper legen med å håndtere prosessen med pasientspesifikke behandlinger.

Regulatorisk status:

Europa: MRIdian MR-Linac ble CE godkjent i september 2016. Den er i klinisk bruk over hele Europa.

USA: MRIdian MR-Linac ble FDA godkjent i februar 2017 og er i klinisk bruk i hele USA. Den opprinnelige Cobalt60 MRIdian-løsningen fra ViewRay er nå oppgradert til Linac-løsningen.

ViewRay’s amerikanske firma webside er: www.viewray.com

We use cookies to improve the user experience and gather anonymous visitor statistics. By using our website, you agree to the use of cookies.

I agree.