Ordbog

BNCT er nu klinisk tilgængelig med SUMITOMO's cyklotron

BNCT er nu klinisk tilgængelig med SUMITOMO's cyklotron

Kliniske studier viser signifikante patient fordele

BNCT: Boron Neutron Capture Terapi — boron reagerer med thermiske neutroner. NeuCure´s BNCT-system produceret af SHI er godkendt, som medicoteknisk udstyr i Japan efter flere års kliniske studier. Det er det eneste klinisk godkendte kommercielle BNCT system i dag.

Bragg Peak: Dette er dosis toppen ved afslutningen af partikel strålens interval. Det er denne dosis top, som anvendes til at optimere dosis fordelingen ved partikelterapi.

Mere om Bragg Peak.

Cyklotron: Isokrone cyklotroner er designet til at udsende en stabil partikel stråle med høj energi og høj strøm.

Dosis fordeling

Dosis fordeling

Kun stråler som rammer målvolumen er effektive

ESS: Energi Selektions System,  AKA Degrader skruer ned for energien og sikrer  strålerensningsbøjning før stråledysen. Energi niveauet bestemmer dybden på Bragg Peak.

Hurtig pencil beam scanning (PBS)

Hurtig pencil beam scanning (PBS)

Præcis og hurtig dosis levering fra alle vinkler rundt om patienten

Gantry: Strukturen som roterer rundt om patienten og gør det muligt, at stråle fra alle 360 grader rundt om patienten. Gantriet indholder afbøjningsmagneter og stråledyse, så strålen kan leveres meget præcist ind i patienten.

IMT:  Integrated Medical Technologies Inc. de laver fantomer og QA værktøjer.                                Se mere på: imtqa.com.

LIONESS: Light ION System til energi valg — Energi system til partikler fra en cyklotron. Tilpasser dybden af forskellige light ion stråler  Bragg Peak.

Se hvad du behandler

Se hvad du behandler

Dosis erskalering er muligt og sikkert når synligheden er virkelig god

Light Ions: I partikelterapi.

MeV: Kinetisk energi målt i MegaelectronVolts.

MR-Linac: Med kombinationen af 8 MR billeder per sekund under behandlingen og præcise stråler, så gør MRIdian Linac fra ViewRay det muligt, at behandle kræftsvulster som flytter sig med høje stråledoser.

NEUCURE: Det første og eneste kommercielle system (i Japan) til klinisk BNCT består af en cyklotron accelerator med et beryllium mål fra SUMITOMO, boron stof til injektion fra Stella Pharma og et dosis planlægningssystem (TPS) fra RaySearch.

 Maksimere stråledosis til målvolumnet, minimere stråledosis til det omkringliggende raske væv

Maksimere stråledosis til målvolumnet, minimere stråledosis til det omkringliggende raske væv

Bedre præcision fører til bedre behandling med færre bivirkninger

OAR: Organs At Risk — Organer i risiko zonen, stråle dosisplanen skal undgå bestråling til disse

OIS: Oncology Information System = Informationssystem som indeholder data om patienterne og deres behandlingsforløb

Forskellige stråleterapi former

Alpha, Gamma, Røntgen stråling/fotoner, neutroner, protoner, helium

Fotoner / Røntgen stråling, anvendes i konventionel stråleterapi med linære accelleratorer (LINAC).

Protoner, Proton Terapi er en speciel form for stråleterapi og strålekirurgi, som udnytter dosis fordelene med Bragg Peak . 

Proton Pionerene

Proton Pionerene

PSI: Paul Scherrer Institute i Villigen tæt på Zurich, Schweiz.

Kvalitets sikring (QC) og kvalitets kontrol (QA)

Kvalitets sikring (QC) og kvalitets kontrol (QA)

At ramme ved siden af er ikke tilladt. Derfor er QC og QA vigtigt

QA og QC: Streng Quality Assurance og Quality Control er vigtige for at sikre præcis og sikker stråledosis til patienten. Fantomerne fra IMTQA er gode værktøjer, som bidrager til at sikre korrekt stråledosis.

Førende superledende systemer

Førende superledende systemer

SUMITOMO lave også cryocoolers til store medicintekniske magneter

SOBP: Spread Out Bragg Peak = Dette opnås ved energi justeringer, som flytter Bragg peak.

SRS: Stereotactic RadioSurgery til behandling af hjernekræft og hoved-hals kræft. Høj præcision, høj stråledosis og få eller kun en enkelt fraktion.

Superconducting: Superledende fordi den er så kold, at der ikke er modstand.

Kort men fuld

Kort men fuld

3 bogstaver med mening

TSL — The Svedberg Laboratory: Partikel accelerator til forskning ved Uppsala Universitet 1951-2016. De første eksperimenter med stereotaktisk strålekirurgi og de første behandlinger af mennesker med protonterapi blev udført på Svedberg Laboratory med Gustav Werner cyklotronen i 1957.

TLA: Tre bogstavs forkortelse — ligesom TSL, SRS, ESS, MRL, PSI, TPS, ZAP, SHI, OIS, OAR, MeV, MRI, PET, CIA, FBI, FAQ. LMT (Lioness MedTech), TSS.

TSS — Training Support Specialists: Træning af de kliniske og tekniske specialister sikrer en god og effektiv opstart af de nye behandlinger i stråleterapien.

GODE DOSIS FORDELINGER

GODE DOSIS FORDELINGER

MONTE CARLO BEHANDLINGS PLANLÆGNING

TPS: Treatment Planning System = Computer system til beregning af stråledosis i patienten og udvikling af behandlingsteknik og strategi. Baseret på CT og MRI billeder, dosis optimering og stråle dosis beregnings algoritmer.

Moderne Strålekirurgi

Moderne Strålekirurgi

Ingen strålebunker, ingen kobolt

ZAP-X: Moderne strålekirurgi system med 3 MV Linac og et stråle afskærmet gantry. Designet til at gøre strålekirurgi mere tilgængeligt og hjælpe flere patienter.