• English
  • Svenska
  • Norsk bokmål
  • Dansk
  • Suomi
  • ViewRay

ViewRay - Et nyt paradigme i strålebehandling

ViewRay’s MRIdian® brugere har nu 8 års klinisk erfaring med MR-styret strålebehandling og mere end 16000 patienter er blevet behandlet med MRIdian® Den diagnostiske kvalitet af MR billederne både før og under strålebehandlingen muliggør en række behandlingsstrategier: Stereotaktisk MR-styret Adaptiv Radioterapi SMART er fremtiden indenfor stereotaktisk strålebehandling SBRT. MRIGRT, MRSRS, Real-time On-table Adaptive Radiotherapy  ROARs.

ViewRay’s MR-Linac gør det muligt, at lave hypofraktionering og dosis eskalering i målvolumen som bevæger sig. Med 8 MR billeder pr. sekund i gennem hele behandlingen, så tør lægen give høj og kurativ dose. Det er fordi, de kan se hvad de behandler og stoppe behandlingen for at beskytte det raske væv, hvis det er nødvendigt. 8 MR billeder pr. sekund under behandligen er skønt.

ViewRay’s MRIdian® MR-Linac kan installeres i en standard stråleterapi bunker.

MR-linac MRIdian fra ViewRay

ViewRay’s MRIdian® gør det muligt for kræft specialisterne, at give patient specifik og adaptiv strålebehandling. Den giver en unik kombination af samtidig strålebehandling og MR-billeder ved strålebehandling af kræft.

Adaptiv arbejdsprocess

Med MRIdian er lægerne istand til, at se og følge kræftsvulsten under behandlingen og kan tilpasse behandlingen til ændringer i kræftsvulsten og det omkringliggende væv. Fordi der anvendes MR teknologi og ikke CT skanning, så kan MRIdian også reducere stråledosis.

MRIdian® - Verdens første

Cine_lungs

MRI-styret strålebehandling som giver samtidige MR-billeder og strålebehandling.

Tag endelig kontakt med os, hvis du ønsker mere information.

Ægte billedvejledt adaptiv strålebehandling

MRIdian® systemet giver klinikkerne en ny og sikker metode til at observere, tilpasse og lave patient specifik behandling. MRIdian® systemet giver både MR billeder af høj kvalitet før behandlingsstart og under behandlingen mens strålingen sker.

Programmet

Med MRIdian® systemet er der unikke programmer til behandlingsplanlægning og behandling. Lægen kan definere parametrene under behandlingen i deres henvisning. Velkommen til at se det i klinisk brug.

Se mål volumnet

MRI er den klinisk foretrukne billedmodalitet til bløddelsvæv. MRI kan give lægerne et tydeligere billede af patientens interne organer såsom lungerne. Den muliggør også at man laver billeder mens strålingen er igang, så man kan se, hvis målvolumnet eller kritisk normal væv bevæger sig.

Avancerede behandlinger

Systemet understøtter avancerede og konventionelle stråleterapi teknikker, som IGRT, SRS, SRT, IMRT og 3D konform terapi. Programmer som hjælper lægen med at håndtere processen med patient specifikke behandlinger.

Regulatorisk status:

Europa: MRIdian MR-Linac blev CE godkendt i september 2016. Den er i klinisk brug over hele Europa.

USA: MRIdian MR-Linac blev FDA godkendt i februar 2017 og er i klinisk brug i hele USA.  Den oprindelige Cobalt60 MRIdian løsning fra ViewRay er nu opgraderet til Linac løsningen.

ViewRay’s amerikanske firma webside er: www.viewray.com

We use cookies to improve the user experience and gather anonymous visitor statistics. By using our website, you agree to the use of cookies.

I agree.