Liliane Rothoff till medicinteknikbolaget Lioness Medtech

Nyhet publicerad på Cision

Liliane Rothoff tar säljansvar på Lioness Medtech

Liliane Rothoff, med lång erfarenhet av försäljning inom sjukvården har rekryterats till en försäljningsanvarig position på expansiva medicinteknikbolaget Lioness Medtech. Liliane kommer närmast från den egna verksamheten Tre Röda med fokus på ren luft och kontrollerade miljöer.

Lioness Medtech företräder ledande tillverkare av strålningsutrustning för främst cancerbehandlingar. Det är tillverkarna ViewRay, ZAP och Sumitomo som med sin ytterligt precisa utrustning är på väg att revolutionera strålbehandling av cancerpatienter.

Liliane är både civilekonom och systemvetare och har ägnat sitt yrkesverksamma liv åt olika typer av försäljningsledande verksamhet inom finansiella tjänster, renrum och sjukvården.

– Jag tycker att det här ska bli jättespännande. Dels brinner jag för alla typer av hälso- och sjukvårdsfrågor, dels är jag fascinerad av hur långt strålningstekniken för cancerbehandling har kommit under de senaste åren. Genom att gå ut och missionera om detta finns en möjlighet att göra skillnad och medverka till effektivare och säkrare behandlingar. Jag ser verkligen fram emot det, säger Liliane Rothoff inför det nya uppdraget.

– Det har hänt mycket inom strålterapin under de senaste åren. Vi märker ett starkt intresse från många håll och vi kommer att ha mycket att göra framöver. Då känns det väldigt bra att vi lyckats få ombord Liliane som kan hjälpa alla vårdinrättningar att hitta fram till rätt utrustning, säger Bernt Nordin, styrelseordförande på Lioness Medtech.

Liliane kommer även i fortsättningen utöva huvudmannaskapet för Tre Röda, som är nordisk distributör för plasmateknologin Novaerus NanoStrike, för rening av luft i sjukhusmiljö.

För mer information
Bernt Nordin, styrelseordförande, Lioness Medtech, 070 996 04 45
Liliane Rothoff, försäljningsansvarig, Lioness Medtech, 070 371 48 28

LIONESS Medtech grundades 2010 med syfte att tillhandahålla system och utrustning för strålbehandling och cancerdiagnostik baserade på ledande teknikleverantörer till kunder i Norden och Europa. Idag levererar, servar och utrustar Lioness magnetkamerastyrd strålbehandling från ViewRay, strålknivar från ZAP och cancerdiagnostik från Sumitomo. 2021 fick Lioness ordern att leverera Helsingfors Universitetssjukhus nya system för cancerhandling.