• English
  • Svenska
  • Norsk bokmål
  • Dansk
  • Suomi

Protoniterapia

Protonisädehoidolla on tarkat fyysiset annostusominaisuudet, joita voidaan käyttää optimaalisen annosjakauman aikaansaamiseen kohdennetulle syöpäkudokselle samalla, kun voidaan rajoittaa normaaliin kudokseen vaikuttavan säteilyn määrää. Se on lempeä sädehoidon muoto, jolla on yleensä vähemmän sivuvaikutuksia kuin muilla sädehoidon muodoilla. Erityisesti lastenhoidossa on erittäin tärkeää, että elämänlaatu voidaan säilyttää.

Protonisädehoitojärjestelmä koostuu kiihdyttimestä (syklotronista), energiatason valintajärjestelmästä, säteen siirtojärjestelmästä ja pyöriväkehikkoisesta säteilytyslaitteistosta (kehikko, säteilytyssuutin ja potilaan paikannuslaitteet). Syklotronin voimakkaat protonisäteet mahdollistavat säteen säteilytysajan lyhentämisen ja potilaan kuormituksen vähentämisen.

 

Lisätietoja on saatavilla osoitteessa:

Protoniterapian perusperiaatteet

Aineen, kuten elävän kudoksen, protonisäteilytyksessä protonit menettävät suurimman osan energiastaan ​​juuri ennen kuin ne pysähtyvät. Tämä mahdollistaa suurimman säteilyannoksen kohdistamisen kasvaimeen, kun taas terve kudos voidaan säästää säteilyltä. Tämän seurauksena kasvaimen annoksen asteittainen nostaminen on mahdollista. Paremman annossäädön mahdollistamat tehokkaat hoidot mahdollistavat korkeamman paranemisasteen.

We use cookies to improve the user experience and gather anonymous visitor statistics. By using our website, you agree to the use of cookies.

I agree.